×

Fejlmeddelelse

  • Warning: include(/var/www/subsites.ballerup.dk/public_html/.tpl.php): failed to open stream: No such file or directory i theme_render_template() (linje 1526 af /var/www/subsites.ballerup.dk/public_html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Failed opening '/var/www/subsites.ballerup.dk/public_html/.tpl.php' for inclusion (include_path='.:/var/www/subsites.ballerup.dk') i theme_render_template() (linje 1526 af /var/www/subsites.ballerup.dk/public_html/includes/theme.inc).

Lundegården

Velkommen til Lundegården

Vi er en kommunal institution oprettet i 1970, som består af en vuggestue og en børnehave. I 2007 blev de to institutioner til et Børnehus. Børnehuset Lundegården ligger i Distrikt Skovvejen og er en af fire børnehuse i distriktet. Børnene i institutionen bor fortrinsvis indenfor distriktet, hvilket kan være med til at sikre at venskaber opbygges fra vuggestuen og fortsætter op i skolen. Der arbejdes med kontinuitet og sammenhæng i børnenes liv ved overleveringssamtaler mellem hjem, vuggestue, børnehave og skole. Dette for at sikre børnenes trivsel i overgangene mellem afdelingerne/institutionerne.

Børnehuset ligger i nærheden af skov og grønne områder. Vi bruger nærområdet meget og holder af at være på legepladsen. Vi har børnenes trivsel og udvikling i fokus. Vi arbejder bevidst med læring i Børnehuset Lundegården. Børn lærer på forskellig måde og optager læring forskelligt. Barnets tidligere erfaringer danner grundlag for den læring der sker fremadrettet. Derfor vil barnets læring ikke kun afhænge af situationen og relationen, men også af de erfaringer barnet har med sig fra tidligere.

Den voksne skal være en god rollemodel og have for øje, at læring sker hele tiden, der sker både tilsigtet og utilsigtet læring, hvilket betyder at læring også sker i situationer, hvor vi ikke forventer det. Det er heller ikke altid at den læring, den voksne har planlagt rent faktisk er den læring der sker, det vil som tidligere nævnt afhænge af børnenes erfaringsgrundlag. Den voksne spiller en rolle i barnets læring. Barnet skal møde engagerede og nærværende voksne. Den voksne skal gå foran, ved siden af og bagved barnet alt efter hvilken situation der er tale om. Den voksne skal være nærværende for at se, hvornår der er brug for det ene eller andet. Den voksne skal guide barnet, men der skal være plads til barnet egen udforskning. Den voksne skal gribe det barnet er optaget af og følge barnets spor, så der kan skabes forstyrrelser ud fra det udviklingstrin barnet er på. (Citat fra læreplanen)

Institutionen er normeret til 36 børn i alderen 0-3 år og 66 børn i alderen 3–6 år. Vuggestuen er fordelt på 4 stuer, som samarbejder i 2 team. De er aldersintegreret på stuerne, men der arbejdes også i aldersopdelte grupper, således at det enkelte barns behov kan tilgodeses på det udviklingstrin, hvor barnet befinder sig. Børnehaven er fordelt på 3 stuer, som er aldersintegreret, børnene i denne alder har stor glæde af og lærer meget af de større børn. Der arbejdes med storebørnsgruppe fra september til maj.

Pædagogiskledere i børnehuset er: Kamilla Bang-Andersen 4477 1608 kba@balk.dk (vuggestue) og Birgit Toft-Olsen 4477 1642 bft@balk.dk (børnehave).